తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ మీడియా స్పోర్ట్స్ ముగింపుతిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ మీడియా స్పోర్ట్స్ ముగింపు కార్యక్రమ౦ లొ మాట్లాడుతూన్న కార్యదర్శి కె.గిరిబాబు.పక్కన రాష్ట ఉపముఖ్యమ౦త్రి కె.ఈ.క్రిష్ణమూర్తి.ఎమ్.ఎల్.ఎ.సుగుణమ్మ.టిటిడి బొర్డుసభ్యులు జి.భానుప్రకాష్ రెడ్డి.డాక్టర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్. పులిగొరు మురళి.డాక్టర్ సుధారాణి.తదితరులు

Press club1Related posts

Leave a Comment